Home

Doel Tussendoelen Doelgroep
Het algehele bewustzijn ten aanzien van de meerwaarde van het rekenen verhogen door het rekenen te presenteren als een integraal geheel van activiteiten, gebaseerd op het principe van blended learning, toegepast op de dagelijkse taken binnen het onderwijs. Daarbij geldt dat met een minimale inspanning het maximaal resultaat behaald zal worden Het zowel schriftelijk als digitaal aanbieden van een totaalpakket aan rekenonderwijs volgens bepaalde functionaliteiten die te maken hebben met onder meer de volgende activiteiten:
aanbieden van mogelijkheden om leerlingen hun rekenvaardigheden vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende manieren te laten oefenen Leerlingen
“het ontzorgen van de leerkracht door nakijkwerk uit handen te nemen, zodat zij zich kan concentreren op de zwakke leerlingen

 

Aanbieden van mogelijkheden voor kwalitatieve vergelijkingen tussen prestaties van leerlingen”

Leerkrachten
Stimuleren van verhoogde betrokkenheid van ouders van leerlingen bij het leerproces Ouders v. leerlingen

 

Leerkrachten Leerlingen Ouders van leerlingen Martha’s Rekenwijze
leerkrachten leerlingen ouders marthasrekenwijze
Hulp bij: Onafhankelijk en in de eigen tijd: Hulp bij: Rekenmateriaal gebaseerd op de volgende eigenschappen:
Organisatie van de les Oefeningen maken Voortgangsbewaking raadplegen Makkelijk
Werk uit handen nemen Toetsen maken Communicatie met leerkracht Actiegericht (blended learning)
Voortgangsbewaking Begeleiden kind (leerling) Realistisch
Beter managen van de les Toegepast op situatie leerling
Oefeningen bedenken Handelingsgericht
Toetsen samenstellen Actueel/aantrekkelijk
Communicatie met ouders
Parameters t.a.v. Martha’s Rekenwijze
Systematisch het rekenmateriaal is gebaseerd op een systematiek van het cijferbord.
Gestructureerd in alle rekenmateriaal is er een opeenvolging van stappen gebaseerd op een basisstructuur. De opbouw is belangrijk voor de leerling om sneller tot inzicht te komen.
Logische opbouw het rekenmateriaal is ontworpen volgens een logische redenering waarbij een ieder de stappen kan volgen.
Heldere instructie het rekenmateriaal biedt een zeer eenvoudige basisuitleg, gericht op een stap voor stap werkwijze

Onze rekenwijze!

 

Onze software!

 

Geef een reactie

Naam *
E-mail *
Website